Neden Kardeş Şehir?

Kardeş şehir ilişkileri yalnızca dostluk amaçlı kurulmamaktadır. Belediyeler üstlendikleri görevlerin birçoğunu yerine getirirken ortaklıklara başvurabilirler. Yerleşim yerlerinin geliştirilmesi, ekonomik kalkınma, trafik/ulaşım, turizm, sosyal hizmetler belediyelerin ortaklık içinde geliştirebilecekleri hizmetlere örnek verilebilir.

Neden Kardeş Şehir?
Belediyeleri başka (ve özellikle yabancı) belediyelerle kardeş şehir ilişkisi kurmakta harekete geçiren nedenler çeşitlidir.
Diğer benzerlerinin gerçekleştirdikleri “Başarı Örnekleri”ni görmek, öğrenmek ve kendine uyarlamak bir belediyenin elde edebileceği en kestirme gelişme yollarından biri diye düşünülebilir. Burada yalnızca görüp öğrenen değil, çözümü geliştiren belediye de yarar sağlamaktadır. Ortak soruna getirilen çözüm, daha geniş bir uygulama zemini bulmakta, yaygınlaştıkça olgunlaşmaktadır. İnsanlığın ve bilimin gelişimi de zaten bu bilgi aktarımı ve diğerinden öğrenme üzerine kurulu değil midir?
“Türk belediyeleri açısından kardeş şehir ilişkileri”
Türk kamu yönetiminde yerel yönetimler merkezi yönetim birimlerine göre çok daha dışa kapalı olagelmişlerdir. Belediyelerin hizmet alanları düşünüldüğünde bir belediye çalışanının değil yurtdışı, yurtiçi görevleri bile son derece kısıtlı kalmıştır. Kardeş şehir ilişkileri çerçevesinde belediyeler, çalışanlarına başka belediyelerdeki meslektaşları ile bir araya gelme, deneyimlerini paylaşabilme, diğerinin bilgisinden yararlanma olanağı sunabilmektedir. Bu personel gelişimi, işbaşı eğitimin önemli ayaklarından birini oluşturmakta, belediyelerin nitelikli insan kaynağı alanında yaşadığı sıkıntıya kısmi bir cevap sunmaktadır. Dahası, nitelikli işgücünün aradığı özellikleri sunabilen bir belediyenin rekabetçi işgücü piyasasında daha iyi bir yeri olabilecektir.
Küresel ekonominin etkinliğinin artmasıyla belediyelerin, ya da daha geniş anlamda şehirlerin bunun içinde yer alabilmesi, küresel rekabette geri düşmemeleri için de bir ağın parçası haline gelmeleri artık zorunludur. Belediyeler, hizmetlerini daha iyi ve çağdaş bir şekilde yerine getirmek için birbirleriyle bilgi ve beceri alışverişinde bulunmanın ötesinde kalkınma yolundaki adımlarını da ortaklıklarla pekiştirmek zorundadırlar.
Anadolu’da gelişme ve kalkınma olacaksa, bu, kentler eliyle gerçekleşecektir. Belediyeler tıpkı başarılı Avrupalı örneklerde sıkça gözlendiği gibi:
  • Karar ve denetim işlevini hakkıyla yerine getirerek; daha iyi çalışan bir kamu gücü oluşturmayı;
  • Rekabet ve yenilikçilik özelliklerini geliştirmek; eğitim, üretim ve Ar-Ge faaliyetlerini dikkate almayı;
  • Ülke’yle ve dünyayla daha kuvvetli eklemlenmeyi sağlamak; iyi ulaşım, bilgi teknolojisi erişimi altyapısı oluşturmak, fuar, festival gibi faaliyetlerle kentin bilinirliğini ve çekiciliğini artırmayı
hedeflemelidir. Belediyeler arası ortaklıklar bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde yararlanılabilecek en önemli araçlardandır.
Sonuç olarak, kardeş şehir işbirliklerinin amacı ne olmalı diye soracak olursak;
  • Karşılıklı bilgi alış-verişinde bulunmak (know-how aktarımı)
  • Kentin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak(reklam vs),
  • Belediye yönetimi ve hizmet sunumu kalitesini geliştirmek
  • Sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği, sosyal gelişme gibi ortak konularda farklı bakış açılarından faydalanmak
  • Tecrübe paylaşmak
  • AB sürecine yerel düzeyde dahil olmak ve geliştirmek
  • Uzun vadeli ve ortak amaca dayanan projeler yapmak

Kaynak: Türkiye Belediyeler Birliği

Sunum Devamı: KARDEŞ ŞEHİR, KARDEŞ BELEDİYECİLK NEDİR?

Dosyalar